Web Site Aydınlatma Metni

WEB SİTE ZİYARETÇİ (ÇEREZ) AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu ve Amaç

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dogo Tasarım San. Ve Tic. A. Ş.tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “www.dogostore.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 

Bu çerez aydınlatma metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesiaracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarlahangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

 

İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerezyönetim paneli üzerinden internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler içinaçık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler.

 

2. Çerez Politikası

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezlerive kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

 

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterileninternet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdakiçerezler kullanılmaktadır:

 

Çerez Türü

Amacı

Kesinlikle Gerekli(Zorunlu) Çerezler

Bu çerezler, sipariş verebilmeniz gibi hizmetlerimizin özeliklerini kullanmanızı sağlamak bakımından önemlidir. Bu çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler (ör. e-fatura) sağlanamaz.

Özetle, bu çerezler özel olarak talep etmiş olduğunuz hizmetleri sağlamayı ve hizmetlerimizi kullanmayı mümkün kılar.

İşlevsel Çerezler

Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalan işlevsellikleri sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Performans ve Analitik Çerezleri

İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar.

Reklam/PazarlamaÇerezleri

Reklam ve pazarlama amaçlı çerezler ile internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedeflenmektedirler. Çevrim içi davranışsal reklamcılık uygulamaları; kişilerin internetteki faaliyetlerinin izlenmesi, bu faaliyetlerin analiz edilerek profillenmesi, profilleme yapılan kişinin uygun reklamlarla eşleştirilerek söz konusu reklamların ilgili kişiye gösterilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

 

Kullanılan Çerezler (Listenin tüm çerezlerle birlikte güncellenmesi gerekiyor)

Çerez Hizmet Sağlayıcısı

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

Çerez Türü

dogostore

.Nop.Customer

Kayıtlı ya da misafir kullanıcıların ayırt edilebilmesi amacıyla tutulmaktadır. Kalıcı olarak kullanıcıya atanan id'yi içerir.

Kalıcı

1 yıl

zorunlu

dogostore

.Nop.AntiForgery

Site genelinde güvenlik(CSRF koruması) amacıyla kullanılmaktadır.

Oturum

1 yıl

zorunlu

Google

_ga

Google Analytics uygulamasının istemci verilerini bu çerez üzerinden tutmaktadır. Analytics bu çerez üzerinden gelen kullanıcıları ayırt edebilmekte ve oturum bilgisi tutabilmektedir.

Kalıcı

2 yıl

zorunlu

Google

SEARCH_SAMESITE

Google tarafından siteler arası istekler aracılığıyla izinsiz veri gönderimini engellemek amacıyla tutulmaktadır.

Kalıcı

5 ay

zorunlu

Google

__Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC

Google tarafından kişiselleştirilmiş reklam gösterimi amacıyla tutulmaktadır.

Kalıcı

2 yıl

zorunlu

Cloudflare

_cfduid

Cloudflare servisi tarafından paylaşılan ip adresi üzerinden bağlanan kullanıcıları ayırt edebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kalıcı

1 ay

zorunlu

 

 

3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Web sitemizi ziyaretiniz esnasında işlenen “işlem güvenliği kategorisine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

Web site/mobil uygulama ve tüm online servislerin düzgün çalışması için gerekli temel fonksiyonların yerine getirilebilmesi,
Web sitenin analiz edilebilmesi, performans ve işlevselliğinin arttırılabilmesi, kullanıcılara yönelik kullanım kolaylığı sağlanabilmesi,
Kişiselleştirme, hedefleme ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
Başta 5651 sayılı yasa ve ISO 27001 (bilgi güvenliği yönetim sistemi) standardının gereklilikleri olmak üzere mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilebilmesine yönelik adımların atılabilmesi, yetkili kurumlara ve adli mercilere mevzuattan kaynaklı gerekli bilgilerin verilebilmesi.

 

4. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle ve aktarımı zorunlu olan kişisel verileriniz ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,
Kayıtların güvenli ve mevzuata uygun olarak tutulabilmesi için teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları,
Çerezlerin gerekli işlevleri sağlayabilmesi için çerez hizmet sağlayıcı firmalar.
Site üzerinde kullanılan bazı çerezler üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz belirtilen bir takım teknik çerezlerin kullanımında yurt dışında mukim Google LLC ile, açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır.

 

5. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bilgisayar veya mobil cihazınız ile web site/mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz, kullanmanız, çeşitli alanlara bilgi girişi gerçekleştirmeniz esnasında çerezler yoluyla elektronik ortamda toplanmakta olup Kesinlikle Gerekli (Zorunlu) Çerezler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2  c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

 

İşlevsel Çerezler, Performans ve Analitik Çerezleri ile Reklam/Pazarlama Çerezleri ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenmektedir.

6. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.dogostore.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “A.O.S.B. Mah. 10014 Sk. No:1 Çiğli İzmir” adresine yazılı olarak veya dogo@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.