E-Bülten Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dogo Tasarım San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “dogostore.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimize ait web sitesi üzerinden e-bülten kayıt ve bilgi girişi yapılması sürecinde “kimlik ve iletişim” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir:

  •  E-Bülten yoluyla şirketimiz tarafından yapılması düşünülen bilgilendirme, duyuru, tanıtım, pazarlama, etkinlikler, özel gün kutlamaları gibi ticari elektronik ileti paylaşımlarının gerçekleştirilebilmesi,

  •  Şirketimizin marka değerini arttırmaya yönelik aksiyonların planlanması ile iletişim, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin kurgulanabilmesi

 

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

  • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,

  • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,

  • Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları ile “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat kapsamında ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kurulan “İleti Yönetim Sistemi” platformu.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; web sitemizde bulunan e-bülten formuna bilgi girişi gerçekleştirmeniz suretiyle elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “dogostore.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “AOSB Mahallesi 10014 Sokak No:1 Çiğli İzmir” adresine yazılı olarak veya “dogo@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.