Kamera Aydınlatma Metni
1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden DOGO TASARIM SAN. ve TİC. A. Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “www.dogostore.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.


 2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ortak alanları ve mağazalarımızda işlenen “görsel ve işitsel kayıtlar” kategorisine ait kamera görüntü kayıt verisi, oluşabilecek olası olumsuzlukların tespiti ile güvenlik kontrolü yapılarak ihlallerin giderilebilmesi, personel giriş-çıkışları ve müşterilerle iletişim noktasında performans takibi yapılabilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 


 3. Kişisel Veri Aktarımı


Söz konusu kişisel veri, olası bir hukuki uyuşmazlık veya yargılamada delil olarak kullanılabilmesi için, hukuka uygun şekilde talep edilmesi durumunda adli merciler, avukatlarımız, valilik başta olmak üzere mülki idari kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile  paylaşılabilecektir.

 
4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Belirtilen kişisel veriniz, kamera ikonu ile belirtilen kamera cihazları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir. 


5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.dogostore.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “A.O.S.B. Mah. 10014 Sk. No:1 Çiğli İzmir” adresine yazılı olarak veya “dogo@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.