Etkinlik Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden DOGO Tasarım San. ve Tic. A.Ş.tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “dogostore.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimizin çeşitli etkinlikleri sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

 

Şirketimizin kurumsal iletişim, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetleri kapsamında tanıtım ve reklam süreçlerinin yürütülebilmesi, bu kapsamda etkinlik fotoğraf ve videolarının web site, sosyal medya hesapları ve basın mecralarında tanıtım, bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılabilmesi,
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktiviteleri ile sponsorluk faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
Kamuoyunun ve ilgili herkesin (çalışanlar, hissedarlar, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz tüm paydaşlar vb.) bilgilendirilebilmesi,
Etkinlik katılımcılarının belirlenmesi, sonraki etkinlikler için analiz ve belirleme çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi, etkinlik alanının organizasyonunun sağlanabilmesi,
Şirketimizin marka değeri ile tanıtım ve itibar güçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,
Etkinlik hakkında gerekli teyit ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi için iletişim kurulabilmesi.

 

3. Kişisel Veri Aktarımı

İşlenen kişisel verileriniz facebook, instagram, linkedin, youtube vb. sosyal medya mecraları, basın bülteni, röportajlar yoluyla bu konuda çalışılan reklam/iletişim/sosyal medya ajansları,medya organları etkinlik süresince güvenliğin temini amacıyla etkinlik alanı sahibi, etkinlik iş birliği ortakları veya sponsorları gibi etkinlik sürecine dahil olan üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Belirtilen kişisel verileriniz, etkinlik katılım formu doldurulması suretiyle yüz yüze, her türlüelektronik kayıt cihazları (fotoğraf makinası, kamera, mikrofon vb.) aracılığı ile toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 bendinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir.

 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “dogostore.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “AOSB Mahallesi 10014 Sokak No:1 Çiğli İzmir” adresine yazılı olarak veya dogo@hs01.kep.trkayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.