Etkinlik Açık Rıza Beyanı

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden DOGO Tasarım San. ve Tic. A.Ş. tarafından iletilen aydınlatma metni ile veri sorumlusunun kimliği, işlenecek kişisel veri kategorileri, kişisel veri işleme amaçları, veri aktarım alıcı grupları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri ile sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur. Bu kapsamda daha detaylı bilgilere dogostore.com adresinde yer alan kişisel veri saklama ve imha politikası ile VERBİS sistemindeki kayıtlardan da ulaşabileceğim belirtilmiştir.

 

Aydınlatma metninde belirtilen tüm hususlar ile birlikte; şirket kurumsal iletişim süreçleri, organizasyonları ve sosyal etkinlikleri ile reklam, sponsorluk, tanıtım, sosyal sorumluluk  vb. projelerin gerçekleştirilebilmesi, bu etkinlikler kapsamında resim, video, görüşme, röportaj, fotoğraf çekimi vb. tanıtım materyallerinin oluşturulabilmesi ve bu materyallerin şirketimizin kurumsal internet sayfası ile kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanarak sosyal etkinliklere ilişkin paylaşımlar yapılabilmesi, Kamuoyunun ve ilgili herkesin (çalışanlar, hissedarlar, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz tüm paydaşlar vb.) bilgilendirilebilmesi, etkinlik katılımcılarının belirlenmesi, sonraki etkinlikler için analiz ve belirleme çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi, etkinlik alanının organizasyonunun sağlanabilmesi, Şirketimizin marka değeri ile tanıtım ve itibar güçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi, etkinlik hakkında gerekli teyit ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi için iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere “ad soyad, telefon no, mail adresi, video ve fotoğraf” bilgilerimin işlenmesine; “ad soyad, video ve fotoğraf verilerimin, söz konusu etkinliklerin yayınlanması, ilanı, kamuoyuna duyurulması için şirketinizin kurumsal internet sayfası ile kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden tüm kamuoyu, çalışılan reklam ve halkla ilişkiler ajansları, basın kuruluşları, sosyal medya destek hizmeti veren danışmanlık ajansı ile paylaşılmasına; 

 

Bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile

 

  Onay veriyorum