Product Care and Maintenance Instructions

DOGO Product Care

 • DOGO marka tasarım ürünler, vegan ürünlerdir. Yüksek kaliteli suni deri üzerine DOGO tarafından uygulanan özel baskı tekniği ile üretilmişlerdir. Tasarım ve özgünlük odaklı hassas DOGO ürünlerini özenle kullanmanız ürünün ve baskının kullanım ömrünü uzatacaktır.
 • Temizlemek için hafif nemli bir bez kullanınız. Temizlemek veya bakım amacıyla ürün üzerinde kimyasal madde kullanmayınız.
 • ‘Yıkanabilir’ ibaresi olmayan ürünleri makinede veya elde yıkamayınız.
 • ‘Su geçirmez’ ibaresi olmayan ürünlerin su ile yoğun temasından kaçınınız.
 • Islanan ürünlerinizi oda sıcaklığında kurutunuz. Direkt güneş ışığı veya herhangi bir ısı kaynağı leke ve şekil bozukluğuna neden olabilir.
 • Ürünlerin parfüm, deodorant, kolonya ve benzeri kimyasal maddelerle temasından kaçınınız. Kimyasal maddelerle teması kalıcı hasara sebep olabilir.
 • Açma - kapama mekanizması olan ürünlerde mekanizma zorlanmadan, çalışma şekline uygun olarak kullanılmalıdır.
 • Garanti süresi fatura tarihinden itibaren bir(1) yıldır.
 • Geri bildirim ve iletişim için [email protected] e-posta adresi üzerinden ve +90 232 431 05 31 ve +90 850 277 36 46 numaraları üzerinden DOGO Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
 • All products designed by DOGO are vegan. They are finished with a proprietary printing technology that DOGO applies to its high-quality faux leather. Made with originality and exquisite design in mind, DOGO products are delicate. They require proper care to ensure that both the product and its print last longer.
 • Use a damp cloth to clean. Do not apply any chemicals to the product for cleaning or care purposes.
 • Avoid hand or machine wash unless products are clearly labelled “washable”.
 • Avoid excessive product exposure to water even if labelled “Waterproof”.
 • Air wet products and let dry in room temperature. Direct sunlight or any other heat source may cause stains or discoloration.
 • Avoid product exposure to perfume, deodorant, cologne or similar chemical substances.Contact with such chemical substance may lead to permanent damage.
 • Do not force open the products with an opening-closing mechanism. Open according to the operation mechanism.
 • The guarantee period is one (1) year from the invoice date.
 • For feedback or queries, contact DOGO Customer Services via e-mail [email protected] or phone +90 232 431 05 31 / +90 850 277 36 46.
 • Tous les produits conçus par DOGO sont conformes à une éthique vegan. Ils sont fabriqués avec une technologie d'impression exclusive que DOGO applique à son faux cuir de haute qualité. Une utilisation normale des produits DOGO, conçus avec originalité et design, prolongera la durée de vie des produits et de leurs impressions.
 • Utilisez un chiffon humide pour nettoyer. N'appliquez aucun produit chimique sur le produit à des fins de nettoyage ou d'entretien.
 • Évitez de les laver à la main ou en machine à moins que les produits ne soient .clairement étiquetés "lavables".
 • Évitez l'exposition excessive du produit à l'eau, même s'il est étiqueté "imperméable".
 • Aérez les produits mouillés et laissez-les sécher à température ambiante. La lumière directe du soleil ou toute autre source de chaleur peut causer des taches ou des déformations.
 • Évitez l'exposition du produit aux parfums, déodorants, eaux de Cologne ou autres produits chimiques similaires. Le contact avec des produits chimiques peut causer des dommages permanents.
 • Ne forcez pas pour ouvrir les produits avec un mécanisme d'ouverture-fermeture et ouvrez-les en fonction du mécanisme de fonctionnement.
 • La durée de la garantie est d’un an à compter de la date de facturation.
 • Pour tout commentaire ou toute question, contactez le Service Clientèle de DOGO par e-mail ([email protected]) ou par téléphone (+90 232 431 05 31/+90 850 277 36 46).

Todos los productos diseñados por DOGO son veganos. Se producen en cuero sintético de alta calidad con una técnica de impresión especial aplicada por DOGO. Los productos DOGO son delicados y requieren un cuidado adecuado para garantizar que tanto el producto como su impresión duren más tiempo.

 • Use un paño húmedo para limpiar. No aplique ningún producto químico al producto para fines de limpieza o cuidado.
 • Evite el lavado a mano o a máquina a menos que los productos estén claramente etiquetados como "lavables".
 • Evite la exposición excesiva del producto al agua, incluso si está etiquetado como "Resistente al agua".
 • Deje secar a temperatura ambiente los productos mojados. La luz solar directa o cualquier otra fuente de calor puede causar manchas o decoloración.
 • Evite la exposición del producto al perfume, desodorante, colonia o sustancias químicas similares. El contacto con dicha sustancia química puede causar daños permanentes.
 • No fuerce la apertura de los productos que tienen un mecanismo de apertura-cierre y úselos
 • Para comentarios o consultas, comuníquese con el Servicio al Cliente de DOGO a través del correo electrónico [email protected] o llame al teléfono +90 232 431 05 31/+90 850 277 36 46.
 • Все продукты, разработанные DOGO, являются искусственными. Они отделаны фирменной технологией принта, которую DOGO применяет к своему высококачественному кожзаменителю. Продукция DOGO, созданная с учетом оригинальности и изысканного дизайна, деликатна. Она требует надлежащего ухода, чтобы гарантировать, что продукт и его принт прослужат дольше.
 • Используйте влажную ткань для очистки. Не наносите какие-либо химические вещества на изделие для очистки или ухода.
 • Избегайте ручной или машинной стирки, если продукты не имеют четкой маркировки «моющиеся».
 • Избегайте чрезмерного воздействия воды на продукт, даже если онмаркированкак «Водонепроницаемый».
 • Просушите влажные продукты и дайте высохнуть при комнатной температуре. Попадание прямых солнечных лучей или любого другого источника тепла может вызвать появление пятен или изменение цвета.
 • Избегайте воздействия на продукт парфюмерии, дезодоранта, одеколона или подобных химических веществ. Контакт с таким химическим веществом может привести к необратимому повреждению.
 • Механизм открывания-закрывания должен использоваться в продуктах без каких-либо затруднений. Открывайте изделия в соответствии с эксплуатационным механизмом.
 • Гарантийный срок составляет один (1) год с даты на счете.
 • Для отзывов и предложений обращайтесь в отдел обслуживания клиентов DOGO по электронной почте ([email protected]) или по телефону (+90 232 431 05 31 / +90 850 277 36 46).
 • DOGO marka tasarım ürünler, vegan ürünlerdir. Yüksek kaliteli suni deri üzerine DOGO tarafından uygulanan özel baskı tekniği ile üretilmişlerdir. Tasarım ve özgünlük odaklı hassas DOGO ürünlerini özenle kullanmanız ürünün ve baskının kullanım ömrünü uzatacaktır.
 • Temizlemek için hafif nemli bir bez kullanınız. Temizlemek veya bakım amacıyla ürün üzerinde kimyasal madde kullanmayınız.
 • ‘Yıkanabilir’ ibaresi olmayan ürünleri makinede veya elde yıkamayınız.
 • ‘Su geçirmez’ ibaresi olmayan ürünlerin su ile yoğun temasından kaçınınız.
 • Islanan ürünlerinizi oda sıcaklığında kurutunuz. Direkt güneş ışığı veya herhangi bir ısı kaynağı leke ve şekil bozukluğuna neden olabilir.
 • Ürünlerin parfüm, deodorant, kolonya ve benzeri kimyasal maddelerle temasından kaçınınız. Kimyasal maddelerle teması kalıcı hasara sebep olabilir.
 • Açma - kapama mekanizması olan ürünlerde mekanizma zorlanmadan, çalışma şekline uygun olarak kullanılmalıdır.
 • Ürünler ütülemeye uygun değildir.
 • Ürünün taşıma kapasitesi ile ilgili detaylı bilgiyi dogostore.com’da bulabilirsiniz.
 • Garanti süresi fatura tarihinden itibaren bir(1) yıldır.
 • Geri bildirim ve iletişim için [email protected] e-posta adresi üzerinden ve +90 232 431 05 31 ve +90 850 277 36 46 numaraları üzerinden DOGO Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
 • All products designed by DOGO are vegan. They are finished with a proprietary printing technology that DOGO applies to its high-quality faux leather. Made with originality and exquisite design in mind, DOGO products are delicate. They require proper care to ensure that both the product and its print last longer.
 • Use a damp cloth to clean. Do not apply any chemicals to the product forcleaning or care purposes.
 • Avoid hand or machine wash unless products are clearly labelled “washable”.
 • Avoid excessive product exposure to water even if labelled “Waterproof”.
 • Air wet products and let dry in room temperature. Direct sunlight or any other heat source may cause stains or discoloration.
 • Avoid product exposure to perfume, deodorant, cologne or similar chemical substances. Contact with such chemical substance may lead to permanent damage.
 • Do not force open the products with an opening-closing mechanism. Open according to the operation mechanism.
 • Products are not ironable.
 • You can find details regarding the carrying capacity of the product on dogostore.com.
 • The guarantee period is one (1) year from the invoice date.
 • For feedback or queries, contact DOGO Customer Services via e-mail [email protected] or phone +90 232 431 05 31 / +90 850 277 36 46.
 • Tous les produits conçus par DOGO sont végétaliens. Ils sont fabriqués avec une technologie d'impression exclusive que DOGO applique à son faux cuir de haute qualité. L'utilisation attentive des produits DOGO, conçus avec originalité et design exquis, prolongera la durée de vie des produits et de leurs impressions.
 • Utilisez un chiffon humide pour nettoyer. N'appliquez aucun produit chimique sur le produit à des fins de nettoyage ou d'entretien.
 • Évitez de les laver à la main ou en machine à moins que les produits ne soient clairement étiquetés "lavables".
 • Évitez l'exposition excessive du produit à l'eau, même s'il est étiqueté "imperméable".
 • Aérez les produits mouillés et les laissez sécher à température ambiante. La lumière directe du soleil ou toute autre source de chaleur peut causer des taches ou des déformations.
 • Évitez l'exposition du produit aux parfums, déodorants, eaux de Cologne ou autres produits chimiques similaires. Le contact avec des produits chimiques peut causer des dommages permanents.
 • Ne forcez pas pour ouvrir les produits avec un mécanisme d'ouverture-fermeture et ouvrez-les en fonction du mécanisme de fonctionnement.
 • Les produits ne sont pas repassables.
 • Vous pouvez trouver des informations détaillées sur la capacité de charge du produit sur dogostore.com.
 • La durée de la garantie est d’un (1) an à compter de la date de facturation.
 • Pour tout commentaire ou question, contactez le Service Clientèle de DOGO par e-mail ([email protected]) ou par téléphone (+90 232 431 05 31/+90 850 277 36 46).

Todos los productos diseñados por DOGO son veganos. Se producen en cuero sintético de alta calidad con una técnica de impresión especial aplicada por DOGO. Los productos DOGO son delicados y requieren un cuidado adecuado para garantizar que tanto el producto como su impresión duren más tiempo.

 • Use un paño húmedo para limpiar. No aplique ningún producto químico al producto para fines de limpieza o cuidado.
 • Evite el lavado a mano o a máquina a menos que los productos estén claramente etiquetados como "lavables".
 • Evite la exposición excesiva del producto al agua, incluso si está etiquetado como "Resistente al agua".
 • Deje secar a temperatura ambiente los productos mojados. La luz solar directa o cualquier otra fuente de calor puede causar manchas o decoloración.
 • Evite la exposición del producto al perfume, desodorante, colonia o sustancias químicas similares. El contacto con dicha sustancia química puede causar daños permanentes.
 • No fuerce la apertura de los productos que tienen un mecanismo de apertura-cierre y úselos apropiado a su forma de funcionar.
 • Los productos no son planchables.
 • Puede encontrar detalles sobre la capacidad de carga del producto en dogostore.com.
 • Para comentarios o consultas, comuníquese con el Servicio al Cliente de DOGO a través del correo electrónico [email protected] o llame al teléfono +90 232 431 05 31/+90 850 277 36 46.
 • Все продукты, разработанные DOGO, являются искусственными. Они отделаны фирменной технологией принта, которую DOGO применяет к своему высококачественному кожзаменителю. Продукция DOGO, созданная с учетом оригинальности и изысканного дизайна, деликатна.Она требует надлежащего ухода, чтобы гарантировать, что продукт и его принт прослужат дольше.
 • Используйте влажную ткань для очистки. Не наносите какие-либо химические вещества на изделие для очистки или ухода.
 • Избегайте ручной или машинной стирки, если продукты не имеют четкой маркировки «моющиеся».
 • Избегайте чрезмерного воздействия воды на продукт, даже если он маркирован как «Водонепроницаемый».
 • Просушите влажные продукты и дайте высохнуть при комнатной температуре. Попадание прямых солнечных лучей или любого другого источника тепла может вызвать появление пятен или изменение цвета.
 • Избегайте воздействия на продукт парфюмерии, дезодоранта, одеколона или подобных химических веществ. Контакт с таким химическим веществом может привести к необратимому повреждению.
 • Механизм открывания-закрывания должен использоваться в продуктах без каких-либо затруднений. Открывайте изделия в соответствии с эксплуатационным механизмом.
 • Не гладить.
 • Вы можете найти подробную информацию о допустимой нагрузке на продукт на dogostore.com.
 • Гарантийный срок составляет один (1) год с даты на счете.
 • Для отзывов и предложений обращайтесь в отдел обслуживания клиентов DOGO по электронной почте ([email protected]) или по телефону (+90 232 431 05 31 / +90 850 277 36 46).
 • DOGO marka tasarım ürünler, vegan ürünlerdir. Yüksek kaliteli malzeme üzerine DOGO tarafından uygulanan özel baskı tekniği ile üretilmişlerdir. Tasarım ve özgünlük odaklı hassas DOGO ürünlerini özenle kullanmanız ürünün ve baskının kullanım ömrünü uzatacaktır.
 • Ürün üzerindeki yıkama talimatına göre yıkayınız.
 • Islanan ürünlerinizi oda sıcaklığında kurutunuz. Direkt güneş ışığı veya herhangi bir ısı kaynağı leke ve şekil bozukluğuna neden olabilir.
 • Ürünlerin parfüm, deodorant, kolonya ve benzeri kimyasal maddelerle temasından kaçınınız. Kimyasal maddelerle teması kalıcı hasara sebep olabilir.
 • Açma - kapama mekanizması olan ürünlerde mekanizma zorlanmadan, çalışma şekline uygun olarak kullanılmalıdır.
 • Baskılı alanların tersten ütülenmesi önerilir.
 • Garanti süresi fatura tarihinden itibaren bir(1) yıldır.
 • Geri bildirim ve iletişim için [email protected] e-posta adresi üzerinden ve +90 232 431 05 31 ve +90 850 277 36 46 numaraları üzerinden DOGO Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
 • All products designed by DOGO are vegan. They are finished with a proprietary printing technology that DOGO applies to its high-quality material. Made with originality and exquisite design in mind, DOGO products are delicate They require proper care to ensure that both the product and its print last longer.
 • Wash as instructed on the care label.
 • Dry wet products at the room temperature. Direct sunlight or any other heat source may cause stains or deformity.
 • Avoid product exposure to perfume, deodorant, cologne or similar chemical substances. Contact with such chemical substance may lead to permanent damage.
 • Do not force open the products with an opening-closing mechanism. Open according to the operation mechanism.
 • Iron printed garments inside out.
 • The guarantee period is one (1) year from the invoice date.
 • For feedback or queries, contact DOGO Customer Services via e-mail [email protected] or phone +90 232 431 05 31 / +90 850 277 36 46.
 • Tous les produits conçus par DOGO sont végétaliens. Ils sont fabriqués avec une technologie d'impression exclusive que DOGO applique à ses matériaux de haute qualité. L'utilisation attentive des produits DOGO, conçus avec originalité et design exquis, prolongera la durée de vie des produits et de leurs impressions.
 • Lavez selon les instructions de lavage sur l'étiquette d'entretien.
 • Aérez les produits mouillés et les laissez sécher à température ambiante. La lumière directe du soleil ou toute autre source de chaleur peut causer des taches ou des déformations.
 • Évitez l'exposition du produit aux parfums, déodorants, eaux de Cologne ou autres produits chimiques similaires. Le contact avec des produits chimiques peut causer des dommages permanents.
 • Ne forcez pas pour ouvrir les produits avec un mécanisme d'ouverture-fermeture et ouvrez-les en fonction du mécanisme de fonctionnement.
 • Il est recommandé de repasser les vêtements imprimés à l'envers.
 • La durée de la garantie est d’un (1) an à compter de la date de facturation.
 • Pour tout commentaire ou question, contactez le Service Clientèle de DOGO par e-mail (mailto:[email protected]) ou par téléphone (+90 232 431 05 31/+90 850 277 36 46).

Todos los productos diseñados por DOGO son veganos. Están terminados con una tecnología aplicada por DOGO en un material de alta calidad. Los productos DOGO son delicados y requieren un cuidado adecuado para garantizar que tanto el producto como su impresión duren más tiempo.

 • Lavelo como se indica en la etiqueta de cuidado.
 • Deje secar a temperatura ambiente los productos mojados. La luz solar directa o cualquier otra fuente de calor puede causar manchas o decoloración.
 • Evite la exposición del producto al perfume, desodorante, colonia o sustancias químicas similares. El contacto con dicha sustancia química puede causar daños permanentes.
 • No fuerce la apertura de los productos que tienen un mecanismo de apertura-cierre y úselos apropiado a su forma de funcionar.
 • Prendas impresas se planchan al revés.
 • El período de garantía es un (1) año a partir de la fecha de la factura.
 • Para comentarios o consultas, comuníquese con el Servicio al Cliente de DOGO a través del correo electrónico [email protected] o llame al teléfono +90 232 431 05 31/+90 850 277 36 46.
 • Все продукты, разработанные DOGO, являются искусственными. Они отделаны фирменной технологией принта, которую DOGO применяет к своему высококачественному материал. Продукция DOGO, созданная с учетом оригинальности и изысканного дизайна, деликатна. Она требует надлежащего ухода, чтобы гарантировать, что продукт и его принт прослужат дольше.
 • Стирайте в соответствии с инструкциями на этикетке.
 • Просушите влажные продукты и дайте высохнуть при комнатной температуре. Попадание прямых солнечных лучей или любого другого источника тепла может вызвать появление пятен или изменение цвета.
 • Избегайте воздействия на продукт парфюмерии, дезодоранта, одеколона или подобных химических веществ. Контакт с таким химическим веществом может привести к необратимому повреждению.
 • Механизм открывания-закрывания должен использоваться в продуктах без каких-либо затруднений. Открывайте изделия в соответствии с эксплуатационным механизмом.
 • Гладить одежду с принтом следует наизнанку.
 • Гарантийный срок составляет один (1) год с даты на счете.
 • Для отзывов и предложений обращайтесь в отдел обслуживания клиентов DOGO по электронной почте ([email protected]) или по телефону (+90 232 431 05 31 / +90 850 277 36 46).