Muse Koleksiyonu dünyanın en ünlü ressamlarından Vincent van Gogh, Gustav Klimt, Vasily Kandinsky, Claude Monet ve Edvard Munch’un tablolarından yola çıkılarak tasarlandı. Sanatçıların eserlerinde kendilerini ifade etmek için yöneldiği hisler, rüyalar ve izlenimler DOGO ile ayakkabı, çanta ve tişört tasarımlarımıza yansıdı. Birçok sanat akımına ve sanat hareketine liderlik eden bu isimler geçmişten günümüze ilham olmaya devam ediyor.

Seni Yansıtan Ressamı Seç:

Vincent van Gogh
Vasily Kandinsky
Claude Monet
Gustav Klimt
Edvard Munch

Vincent van Gogh

Post - impressionism

Post-izlenimcilik, İzlenimciliğe ve onun ışığın ve rengin natüralist tasviri için kriterlerine yanıt olarak hayat bulan bir Fransız sanat hareketidir. Post-izlenimciler tüm sınırları görmezden geldiler, bunun yerine anılarını, duygularını ve hayal güçlerini tuvale boyadılar. En etkileyici etki için geometrik formlar, çarpık formlar ve doğal olmayan renkler kullandılar.

Vasily Kandinsky

Expressionism

Ekspresyonizm, 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da ortaya çıktı. Dışavurumcular, fiziksel gerçekliklerinden ziyade duygusal durumlarını yansıtmaya çalıştılar. Çarpık ve duygu yüklü resimlerde ölüm, ıstırap ve kaygı sahnelerine odaklandılar. Güvensiz olarak algıladıkları bir dünyada kendilerine bireysel bir ses sunan bir “kendini ifade etme” biçimini keşfetmek için içe bakmayı seçtiler. O yıllarda Avrupa, Ekspresyonistlerin vahşi, yoğun ifadelerinden büyük ölçüde etkilendi.

Claude Monet

Impressionism

İzlenimcilik, 1860'ların başında Claude Monet ve diğer Fransız sanatçılar tarafından geliştirildi. İzlenimciler, açık havada çalışarak güneş ışığının anlık ve geçici etkilerini yakalamayı başardılar. O zamanki trendlerde olduğu gibi pürüzsüz, saf ve karışmamış renklerden oluşan kısa fırça darbeleri kullandılar. İzlenimciler, sanatçıların doğada gördüklerinin kendilerinde uyandırdıkları duygu ve düşüncelere odaklanmaları ve asi ruhlarını ortaya çıkarmak için gerçekçiliği ve nesnelliği bir kenara bırakmaları gerektiğine inanırlar.

Gustav Klimt

Symbolism

Sembolizm, gündelik hayattan bir kaçış arayan Sembolistler tarafından doğal dünyayı gerçekçi bir şekilde sunan sanat akımlarına bir tepki olarak yaratılmıştır. Sembolizm, fikirlerin ve duyguların semboller aracılığıyla iletilmesini ve anlamı kavramak için formların, çizgilerin, şekillerin ve renklerin ötesine bakmayı sağlar. Çoğu sembolist, soyut figürler ve formlar oluşturmak için geniş, modüle edilmemiş renk darbeleriyle boyanmıştır.

Edvard Munch

Ekspresyonizm

Ekspresyonizm, 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da ortaya çıktı. Dışavurumcular, fiziksel gerçekliklerinden ziyade duygusal durumlarını yansıtmaya çalıştılar. Çarpık ve duygu yüklü resimlerde ölüm, ıstırap ve kaygı sahnelerine odaklandılar. Güvensiz olarak algıladıkları bir dünyada kendilerine bireysel bir ses sunan bir “kendini ifade etme” biçimini keşfetmek için içe bakmayı seçtiler. O yıllarda Avrupa, Ekspresyonistlerin vahşi, yoğun ifadelerinden büyük ölçüde etkilendi.

Sembolizm

Sembolizm, gündelik hayattan bir kaçış arayan sanatçılar tarafından doğal dünyayı gerçekçi bir şekilde sunan sanat akımlarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sembolizm, fikirlerin ve duyguların semboller aracılığıyla iletilmesini ve anlamı kavramak için formların, çizgilerin, şekillerin ve renklerin ötesine bakmayı sağlar. Çoğu sembolist, soyut figürler ve formlar oluşturmak için geniş modüle edilmemiş renk darbeleriyle boyadılar.

ART CONQUERS ALL

Sanat, dalı ne olursa olsun, insana dair ne varsa içinde barındırır ve insanlığın tarihini yansıtır. Mağaraya çizilen resimlerden, yapay zeka ile ses frekanslarıyla oluşturulan tablolara kadar geçmişten günümüze anları aktarır. Bir sanat eserine kayıtsız kalmak neredeyse imkansızdır. Her bakan kendinden parçalar bulur. Bazen saatlerce düşündürür, bazen ufacık bir duyguyu devleştirir. Sende olanı sanatçının gözünden sana yeniden aktarır.Durdurulamaz şekilde, tüm dikkati kendisine çeker. Sanat, insana ve insanlığa dair ne varsa fetheder!

Sen yaşarken hayatını tutkuyla ve cesurca, DOGO MUSE koleksiyonu ilham versin her adımına… Dünyada yalnız olmadığını hatırla…