Gerçek Kişi Bayi / Franchise Adayı Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu 

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden “DOGO Tasarım San. ve Tic.A.Ş.” tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için https://www.dogostore.com/kisisel-verilerin-korunmasiadresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.

 

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz ile bayi/franchise ilişkisi kurulmasına yönelik başvuru sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, işlem güvenliği, finans” kategorilerine ait bilgiler aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedirler:

Bayi/franchise hizmeti vermek amacıyla şirketimize başvuru yapabilmeniz, başvurunun kaydının alınabilmesi,

Aday bayi/franchiselar için şirketimizi temsil etme, menfaatlerini koruma ve kanunda belirtilen diğer yükümlülüklerini özenle yerine getirebilme ve gerekli kriterlerin karşılanıp karşılanamadığı noktasında sahip olunan yeterliliğin; bir bütün halinde başvurunuzun değerlendirilebilmesi,

Başvuru sürecinde kayıt için gerekli olabilecek evrak ve eksiklikler de dahil kayıt ve değerlendirme sürecinin eksiksiz yürütülebilmesi amacıyla iletişim kurulabilmesi, başvuru sonucunun tarafınızla paylaşılabilmesi.

Olası hukuki ihtilaflarda tüm iletişim kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi.

 

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişi/kurum/kuruluş veya şirkete aktarılmamaktadır.


4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda beyan ve teslim ettiğiniz, iş ortaklığı adayı başvuru formunda bilgi girişi gerçekleştirdiğiniz verilerin şirket fiziksel ortamları ile şirket bilişim sistemlerine kaydedilmesi suretiyle toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2-c bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine bağlı olarak işlenmektedir

 

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama https://www.dogostore.com/kisisel-verilerin-korunmasiadresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “10014 Sk. No:1 AOSB 35620 Çiğli, İzmir” adresine yazılı olarak veya dogo@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 1 sayfa ve 5 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.