Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR 

SATICI: 
Ünvanı: DOGO TASARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Adresi: 10014 Sokak No:1 A.O.S.B. PK 35620 Çiğli / İZMİR 
Telefon: 0 232 431 05 31 Pbx 
Faks: 0 232 431 05 30 
E-Posta: info@dogostore.com 
//www.dogostore.com 

ALICI: 

Adı/Soyadı/Ünvanı :       FATURA AD SOYAD
Adresi :  FATURA ADRES
Telefon :   FATURA TEL
E-Posta :   UYE E-POSTA

MADDE 2 - KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet alışveriş sitesinden elektronik ortamda yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal veya hizmetin temel niteliklerini, tüm vergiler dahil toplam satış fiyatını, ödeme şekli, teslimat koşulları v.s satışa konu mal veya hizmete ilişkin "ÖN BİLGİLER" ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını, ve ardından işbu sözleşmeye konu mal veya hizmeti sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.  


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU MAL, HİZMET FİYATLANDIRMASI VE TESLİMAT  

Malın / Ürünün / Hizmetin cinsi, türü, marka/modeli, rengi, adedi/miktarı, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, tanıtım ön bilgilerinde belirtildiği gibidir. Aşağıda belirtilen mal veya hizmetin özellikleri hakkında detay bilgiye alışveriş sitemizde ilgili mal veya hizmet koduna göre arama yapılarak ulaşılabilir.  

URUNLER

Teslimat Adresi ve Teslim Edilecek Kişi: 
TESLIM ALAN
TESLIMAT ADRESI 

Fatura Adresi: 
FATURA AD SOYAD

FATURA ADRES

Ödeme Şekli: ODEME SEKLI
 
Tüm Vergiler Dahil Toplam Ödenecek Bedel: TOPLAM TUTAR

Teslimat Şekli ve Ücretler:  
KARGO UCRETI

(Teslimat/Kargo bedeli toplam siparişe dahil edildiğinden SATICI tarafından ödenir. Kapıda ödeme yöntemi ile satın almalarda da toplam bedel içerisine kargo/teslimat bedeli dahil edilmiştir.) 

Sözleşme konusu mal veya hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir mal için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 

Gecikme Faizi: Ödeme şekli gereği gecikme faizi uygulanmaz. 


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER 

4.1 - Ön siparişler hariç tutulmak üzere, sözleşme konusu mallar, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir mal için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 

4.2 - Sözleşme konusu mal, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.3 - SATICI, sözleşme konusu malın sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.4 - Sözleşme konusu malın teslimatı için toplam bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI malın teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.5 - Malın tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun mal bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla malın 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

4.6 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu malı süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu malın varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

4.7 - Garanti belgesi ile satılan mallardan olan veya olmayan malların arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir. Bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 

4.8 - SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.


MADDE 5 - DİĞER HUSUSLAR  


5.1 - GERİ ÖDEME 
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.  

5.2 - TEMERRÜD 
Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

5.3 - YETKİLİ MERCİLER 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.  
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

5.4 - YÜRÜTME 
Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.  

SATICI 
DOGO TASARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

ALICI: 
FATURA AD SOYAD


TARİH : TARIH